DIDAKTIK

Jake & Evy er et fantasifuldt læringsunivers udviklet ud fra to hovedhensyn: Materialet skal dels fremstå underholdende, meningsfuldt og visuelt stimulerende for eleverne og dels være omfattende nok til at dække de fælles mål for grundskolens engelskundervisning i 1. klasse.

Indhold

HVAD INDEHOLDER JAKE & EVY

 • OrdforråD og CHUNKS
  Jake & Evy har fokus på at give eleverne et grundlæggende, personnært og brugbart engelskordforråd.
 • OPGAVER
  Sjove og varierede opgaver lader eleverne arbejde med de forskellige emner på egen hånd eller i grupper.
 • Sange
  Kapitlerne indeholder små sange med musikvideoer, så I kan træne ordforrådet med sange og bevægelse.
 • Årsplan
  Forslag til årsplan ud fra kapitlerne i Jake & Evy. Et års engelskundervisning, der opfylder fagets fælles mål.
 • Bevægelse og spil
  Forslag til forskellige bevægelses-aktiviteter og legende spil, der kan give et sjovt afbræk i undervisningen.
 • Bamse
  Med en fælles klassebamse og klassebog, styrkes sammenholdet i klassen, og eleverne får en tryg støtte i undervisningen.
SPROGLÆRING

HISTORIE-
FORTÆLLING

Jake & Evy-universet kombinerer sprogindlæring og historiefortælling for at appellere til fantasien og skabe en sjov og motiverende læringsoplevelse for elever i 1. klasse. Studier i begynderundervisning viser nemlig, at brugen af narrativer i den tidlige sprogstart kan danne en meningsfuld ramme om undervisningen og øge motivationen hos de yngste elever, som stadig lærer gennem leg og fantasi.

ORDFORRÅD

Ordforråds-tilegnelse

Jake & Evy er udviklet med fokus på at give elever i 1. klasse et grundlæggende, personnært og brugbart engelskordforråd. Elevhæftet er derfor inddelt i ni forskellige emner: Numbers, Colours, Clothes, The Body, The Zoo, My Family, My Home, Lunch og What I Like To Do. I kapitlerne træner eleverne ordforråd og chunks i sjove tegne-, stave-, lytte- og samtaleøvelser.

FUNKTIONELT

Funktionelt og anvendelses-
orienteret

Læremidlet bygger på et kommunikativt og funktionelt sprogsyn, hvor hovedfokus er at lære eleverne at anvende det nye sprog i praksis. Til dette formål afsluttes hvert kapitel med træning af små chunks (eller sætningsskabeloner), som eleverne efterfølgende kan bruge i korte dialoger i dagligdagen. Forskning viser nemlig, at dialogtræning ud fra chunks spiller en afgørende rolle i sprogindlæring, fordi de faste sætningsskabeloner kan fungere som en god støtte for eleverne og give dem mod og motivation til at kommunikere på det nye sprog.

multimodalt læringsunivers

Mere end bare et opgavehæfte

Jake & Evy er et multimodalt læringsunivers, så derfor er der undervejs i elevhæftet QR-koder til videoer, lytteøvelser og oplæsning af gloser. QR-koderne er placeret på de relevante sider for at gøre det hurtigt og nemt for fx forældre eller vikarer at tilgå video- og lydfiler uden en online læreradgang. I den daglige undervisning anbefaler vi dog, at læreren tilgår alt video- og lydmateriale via onlineportalen, så de multimodale elementer kan inkorporeres i den lærerstyrede undervisning med brug af smartboard, højttalere mv. Det er dermed ikke meningen, at eleverne selv skal scanne QR-koderne.